konflikt podbarkowy

Konflikt podbarkowy jest prawdopodobnie najczęstszą przyczyną dolegliwości barku. Źródłem bólu jest ucisk na struktury przestrzeni podbarkowej. Przestrzeń podbarkowa to okolica ograniczona od góry wyrostkiem barkowym łopatki i więzadłem kruczo − barkowym, a− od− dołu głową kości ramiennej.

W tej ograniczonej przestrzeni przebiegają ścięgna stożka (zwanego również pierścieniem) rotatorów, odizolowane od wyrostka barkowego łopatki przez zbiornik płynowy zapewniający odpowiedni poślizg, czyli kaletkę podbarkową. W warunkach prawidłowych, gdy przestrzeń ta jest odpowiednio duża, głowa kości ramiennej wraz z przylegającymi ścięgnami stożka rotatorów ślizga się pod wyrostkiem barkowym łopatki bez przeszkód podczas ruchów kończyny.

W sytuacji patologicznej (uraz, wady postawy i związane z tym przykurcze mięśniowe, zmiany zwyrodnieniowe) dochodzi do zmniejszenia tej przestrzeni i tarcia, czyli konfliktu pomiędzy strukturami położonymi na głowie kości ramiennej, a wyrostkiem barkowym łopatki. Prowadzi to do zapalenia kaletki podbarkowej i rozwoju zespołu bólowego. Ból zaś powoduje przykurcze mięśniowe, czyli nasila konflikt. W ten sposób powstaje typowe błędne koło, które należy przerwać by doprowadzić do wyleczenia.

Przestrzeń podbarkowa (widok z góry)

Ryc. 1. Przestrzeń podbarkowa (*), obraz od strony bocznej, ograniczona od dołu przez głowę kości ramiennej, od góry przez wyrostek barkowy łopatkii więzadło kruczo − barkowe (#).

Przestrzeń podbarkowa (widok z góry)
Przestrzeń podbarkowa (widok od tyłu)

Ryc. 2 . Przestrzeń podbarkowa (widok z góry i od tyłu) z widocznymi mięśniami stożka rotatorów oraz kaletką podbarkową (kolor niebieski), widok od tyłu i z góry; (*) wyrostek barkowy łopatki.

Leczenie polega na zmniejszeniu dolegliwości bólowych przez podanie leków przeciwzapalnych (doustnie lub częściej w postaci bezpośredniej injekcji do kaletki podbarkowej), a następnie prawidłowej rehabilitacji mającej na celu obniżenie głowy kości ramiennej. Takie leczenie jest zwykle skuteczne. Rzadko, w przypadku gdy przyczyną zapalenia kaletki podbarkowej jest nieprawidłowo zbudowany wyrostek barkowy łopatki (wyrostek o kształcie haczykowatym, zmieniony zwyrodnieniowo), konieczna jest interwencja chirurgiczna polegająca na jego wyrównaniu, czyli akromioplastyka. Obecnie jest to operacja wykonywana artroskopowo.