łopatka trzaskająca

Łopatka strzelająca (lub trzaskająca) jest to choroba przestrzeni łopatkowo − żebrowej. W warunkach prawidłowych łopatka ślizga się po ścianie klatki piersiowej (czyli po żebrach), oddzielona od niej zbiornikiem płynowym (kaletką) oraz mięśniami. W sytuacji patologicznej może dochodzić do zaburzenia "ślizgu". Ruchowi łopatki towarzyszy tarcie, zwykle bolesne i wyczuwalne, a czasem również słyszalne. Przyczyn może być kilka: zaburzona budowa kostna łopatki, zapalenie kaletki, nierównowaga mięśnowa. Po wykluczeniu patologii kostnej (konieczne wykonanie tomografii komputerowej) zwykle pierwszym etapem jest leczenie nieoperacyjne − leki przeciwzapalne i rehabilitacja. W przypadku patologii kostnej, ciał wolnych lub niepowodzenia rehabilitacji wskazane jest leczenie operacyjne − artroskopia przestrzeni łopatkowo − żebrowej. Artroskopowo usuwa się zmiany kostne, ciała wolne lub zmienioną zapalnie kaletkę.

Łopatka strzelająca

Ryc. 1 W okolicy kąta górnego łopatki (xxx), od strony brzusznej zlokalizowana jest patologia dotycząca kości lub tkanek miękkich.

Łopatka strzelająca

Ryc. 2 Wyrośl chrzęstno-kostna na powierzchni brzusznej łopatki.