zmiany zwyrodnieniowe
stawu barkowo − obojczykowego

Zmiany zwyrodnieniowe stawu barkowo − obojczykowego są jedną z częstszych przyczyn bólu barku. Do zmian tych dochodzi w miarę "starzenia się" stawu, czyli zniszczenia chrząstki na powierzchniach stawowych. Ocieranie o siebie zniszczonych powierzchni stawowych powoduje ból. Do zmian tych dochodzi częściej u osób pracujących fizycznie, noszących ciężary ponad głową lub po przebytych wcześniej urazach stawu barkowo - obojczykowego. Leczenie jest operacyjne i polega na wycięciu końców kości tworzących staw, czyli na resekcji stawu barkowo − obojczykowego. Powoduje to usunięcie przyczyny (mechanicznego konfliktu uszkodzonych powierzchni stawowych) i ustąpienie bólu. Rutynowo resekcję stawu barkowo - obojczykowego wykonuje się artroskopowo.

Staw barkowo-obojczykowy widziany od góry
Staw barkowo-obojczykowy widziany od przodu

Ryc. 1. Staw barkowo − obojczykowy widziany od góry (po stronie lewej) i od przodu (po stronie prawej).