zmiany zwyrodnieniowe
stawu łopatkowo − ramiennego

W przypadku uszkodzenia powierzchni stawowych stawu łopatkowo − ramiennego dochodzi do choroby zwyrodnieniowej tego stawu, czyli omartrozy. Gdy zmiany te są znacznie zaawansowane i towarzyszą im objawy kliniczne (ograniczenie ruchomości, nasilone bóle, często bóle nocne) leczeniem jest wycięcie stawu i zastąpienie go stawem sztucznym − endoprotezą. Endoprotezoplastyka stawu łopatkowo − ramiennego jest znacznie mniej popularna niż w przypadku biodra czy kolana, jednak w uzasadnionych przypadkach jest jedynym sposobem leczenia pozwalającym zachować ruch stawu. Istotne jest zastosowanie właściwego typu endoprotezy w zależności od typu uszkodzenia stawu łopatkowo − ramiennego.

Plastyka głowy kości ramiennej

Ryc. 1. Plastyka głowy kości ramiennej: usunięto tylko powierzchnię stawową z głowy kości ramiennej i osadzono na kości tzw. endoprotezę resurfacyjną.

Endoproteza totalna

Ryc. 2. Endoproteza totalna: głowa osadzona na trzpieniu w kości ramiennej oraz panewka przymocowana do łopatki.

Endoproteza totalna "odwrotna"

Ryc. 3. Endoplastyka totalna odwrócona: głowa osadzona w panewce łopatki, panewka endoprotezy osadzona na trzpieniu w kości ramiennej.